editor-media

editor-media

Saya merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu bahawa orang Hindu yang mula-mula menjejaki negara ini iaitu sejak 2,500 tahun lalu dengan menampilkan Lembah Bujang dan kuil lama yang ditemui di beberapa kawasan sebagai bukti. Kenyataan tersebut disusuli dengan dakwaan bahawa orang Melayu adalah pendatang di negara ini. Saya pernah menulis rencana pada tahun 2014 menyanggah pihak yang meuar-uarkan sentimen bahawa kaum selain Melayu sebagai pendatang, maka saya juga atas dasar tanggungjawab menulis rencana ini untuk menyanggah sentimen bahawa orang Melayu merupakan pendatang di negara ini.

Saya mulakan dengan premis pertama iaitu orang asal yang telah menduduki wilayah nusantara ini adalah “Austronesia” iaitu orang kepulauan selatan yang merangkumi kelompok ras Melayu. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu dari benua India, mereka telahpun mendirikan sistem masyarakat dan pemerintahan berasaskan konsep kabilah. Ini yang dinyatakan oleh Kenneth R Hall dalam buku A History of Early South East Asia sebagai kerajaan “Mandala” (state) iaitu gabungan kampung-kampung membentuk sebuah pemerintahan.

Menurut Dougald JW O’Reilly dalam buku Early Civilizations of Southeast Asia, bahasa yang digunakan oleh orang Austronesia ini adalah sama seperti pertuturan orang Melayu di Malaysia, kebanyakan pulau Indoneisa, sebahagian pulau Filipina dan Polynesia (2007 : 94). Antara kerajaan terawal orang austronasia – Melayu ini adalah kerajaan Funan di wilayah Kemboja-Vietnam yang terkenal dengan Dinasti Kaundinya. Kerajaan ini telah mula wujud sejak abad pertama masihi dan asalnya oleh mereka yang terdiri dari rumpun Austronesia - Melayu. (Malleret:1959) (O’Reilly : 2007)

Namun, selepas kedatangan pengaruh Hindu beberapa konsep dan mazhab dari agama Hindu telah diambil secara pragmatik dan terpilih oleh orang Austronasia (Melayu) ini antara lainnya adalah konsep politik, sastera, kesenian dan budaya. Menerusi penyerapan pengaruh Hindu dalam sistem politik, maka terbentuk sistem Raja dan Devaraja dalam pemerintahan sesuatu kerajaan.

Selain itu, orang Austronesia – Melayu ini telah memilih mazhab Saivisme iaitu menyembah Dewa Shiva – Dewa Pemusnah kerana psikik orang Austronesia – Melayu adalah takutkan kemusnahan dan malapetaka. Maka sebab itu, dalam budaya Melayu sejak dulu ada pelbagai pantang-larang termasuk meminta izin sebelum membuang air kecil di hutan. Maka, penyerapan pengaruh Hindu ini yang disebut sebagai “Indianized Kingdom” atau dalam buku teks sejarah disebut sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang sebenarnya didirikan oleh orang asal iaitu Austronesia – Melayu tersebut sejak dari abad pertama masihi hingga ke kurun ke-14 iaitu sebelum mereka memeluk agama Islam dan mendirikan kesultanan Melayu Melaka.

Kurikulum Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) perlu dipinda sebelum kementerian pendidikan mengiktirafnya, gesa Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM).

"Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kepada cadangan untuk mengiktiraf UEC sebagai antara syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA) dan sektor awam. "Justeru, dalam isu pengiktirafan UEC, tidak dapat tidak, satu kajian ke arah meminda kurikulum UEC agar selari dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan amat perlu dititikberatkan terlebih dahulu," kata Setiausaha Agung ABIM, Muhammad Faisal Abdul Aziz dalam suatu kenyataan hari ini.

ABIM mengambil maklum cadangan ini bertujuan memanfaatkan kira-kira 3,000 pelajar yang menamatkan pengajian mereka dengan sijil UEC setiap tahun di enam puluh sekolah menengah persendirian Cina. Bagaimanapun, Faisal berkata standard subjek Bahasa Melayu dalam UEC perlu setaraf dengan subjek sama dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM).

Rombak kurikulum subjek Sejarah "Antaranya termasuklah meningkatkan standard subjek Bahasa Melayu dalam UEC supaya setaraf dengan subjek Bahasa Melayu dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) serta merombak kurikulum dalam subjek Sejarah agar ia menepati silibus yang ditetapkan dan beberapa pertimbangan lain yang perlu diberikan perhatian.

ABIM juga berkata permintaan pengiktirafan sijil UEC boleh mencetuskan kekeliruan pendidikan negara dan berkemungkinan polarisasi kaum dan agama akan terus melebar. "Desakan ini (pengiktirafan UEC) hanya akan mencetuskan kekeliruan yang boleh menggugat kesepaduan orientasi pendidikan negara. "Justeru, berkemungkinan besar polarisasi kaum dan agama akan terus melebar sekiranya persijilan seperti ini yang berada di luar skop dan aliran kebangsaan diterima," katanya.

Tidak terburu-buru Semalam, Menteri Pendidikan Dr Maszlee Malik berkata kerajaan tidak mahu membuat keputusan terburu-buru mengenai cadangan mengiktiraf sijil itu sebagai antara syarat kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam (IPTA) Bagaimanapun, Timbalan Menteri Pendidikan Teo Nie Ching pula mahu isu pengiktirafan Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) selesai sebelum hujung tahun ini.

Pada 2 Julai lalu, Ketua Menteri Melaka Adly Zahari berkata pengambilan lulusan Sijil Peperiksaan Bersama (UEC) akan dilaksanakan sebagai antara syarat perjawatan peringkat negeri Melaka kerana ia adalah sebahagian daripada manifesto HARAPAN pada Pilihan Raya Umum ke-14 (PRU14) lepas. “Maknanya UEC diterima dalam syarat perjawatan di peringkat negeri," katanya. Sumber:- Malaysia Kini

*Kenyataan media ABIM diterbitkan pada 9 Julai 2018

Sijil Peperiksaan Bersatu, atau Unified Examination Certificate (UEC) ialah peperiksaan yang dianjurkan oleh United Chinese School Committees’ Association of Malaysia (Dong Zong), yang mana kurikulum persekolahan mereka diajar di 60 buah sekolah menengah persendirian Cina (Chinese Independent High School) di Malaysia, dengan bahasa pengantarnya ialah Bahasa Mandarin. Peperiksaan UEC diambil pada tahun akhir persekolahan menengah, justeru pihak Dong Zong mendakwa bahawa UEC setaraf dengan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Walau bagaimanapun, dalam konteks pendidikan di Malaysia, sebarang sistem persekolahan hendaklah tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Perlembagaan Persekutuan. Implikasinya akan melibatkan institusi pendidikan awam, institusi pendidikan tinggi awam (IPTA) dan sektor perkhidmatan awam. 

Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) merupakan institusi pendidikan awam yang pada dasarnya perlu seiring dengan dasar pendidikan kebangsaan, dan Akta Pendidikan Kebangsaan 1996. Begitu juga halnya dengan sektor perkhidmatan awam yang perlu seiring dengan dasar dan perlembagaan persekutuan. Secara jelas, dasar pendidikan kebangsaan menyatakan, “…dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama; pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara” (Akta 550). Justeru, terdapat 3 perkara pokok yang perlu difahami. 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, 2. Kurikulum kebangsaan, dan 3. Peperiksaan yang sama. 

Kurikulum kebangsaan di Malaysia ialah Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Kurikulum kebangsaan digubal dengan komprehensif bagi murid menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni bagi mencapai aspirasi negara Malaysia. Kandungan kurikulum ini direka bentuk dengan bersifat dan bernilai keMalaysiaan. Walau bagaimanapun, dalam Akta 550 ini juga dinyatakan bahawa murid boleh dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing, dengan syarat selagi ia selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dengan kata lain, pendidikan di Malaysia membuka ruang untuk pembelajaran lain-lain sistem pendidikan namun harus selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, iaitu wajib melalui mata pelajaran teras. Mata pelajaran teras pada peringkat sekolah menengah ialah Bahasa Kebangsaan, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, dan Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral.

Justeru, bagi suatu sistem persekolahan swasta yang menggunakan kurikulum berbeza daripada KSSR dan KSSM seperti Cambridge ICGSE (UK), International Baccalaureate (IB Organization, Switzerland), SAT (Amerika Syarikat), UEC (Dong Zong), As-Sulaimaniyah (Turki), Muhammadiah (Indonesia), dan sebagainya, perlu memastikan murid mereka memenuhi standard atau piawaian kandungan dalam mata pelajaran teras seperti dalam kurikulum kebangsaan, iaitu KSSR dan KSSM untuk menjadikan sistem persekolahan mereka memenuhi Akta Pendidikan Kebangsaan, seterusnya menyediakan murid bagi peperiksaan yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan menengah, peperiksaan yang ditetapkan ialah Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM), justeru standard dan piawaian mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah bagi lain-lain kurikulum sewajibnya dalam standard yang sama dengan kurikulum kebangsaan.

Dalam konteks pensijilan peperiksaan SPM pula, pada 2014, pensijilan SPM mensyaratkan ‘wajib lulus’ bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah dan Bahasa Inggeris mulai 2016. Walau bagaimanapun, syarat wajib lulus Bahasa Inggeris ditangguhkan pada 2015 bagi memberi peluang dan ruang kepada guru dan murid membuat persediaan yang lebih rapi. Namun, syarat wajib lulus bagi Bahasa Melayu dan Sejarah dikekalkan untuk pensijilan SPM sehingga hari ini (2018). Dalam pada itu, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) turut meletakkan syarat wajib lulus SPM bagi membolehkan lantikan dalam semua skim perkhidmatan awam mulai tahun 2002 setelah kerajaan melaksanakan SPM mengikut sistem terbuka mulai 1999. Sistem ini membolehkan seseorang calon mendapat sijil SPM dengan syarat sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Dengan kata lain, SPM merupakan peperiksaan bagi maksud pendidikan kebangsaan yang ditetapkan dalam Akta 550, dan pelantikan ke sektor perkhidmatan awam memerlukan pensijilan SPM. Manakala, pensijilan SPM memerlukan calon wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Oleh sebab itu, apabila Dong Zong mendesak agar UEC diterima untuk kemasukan ke IPTA dan sektor perkhidmatan awam, sebenarnya desakan itu melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

30 orang para da'i dan muallim dari seluruh Terengganu menghadiri latihan tahap pertama Da'i Konservasi yang dikendalikan oleh GRASS Malaysia dan Rimba dengan kerjasama Pejabat Agama Hulu Terengganu. Antara topik yang dibincangkan ialah kebijaksanaan persekitaran, ekosistem tanah air udara, gaya hidup lestari, bengkel edible garden dan biodiversiti, taman-taman syurga, sunnah-sunnah persekitaran dan alam dalam al-Quran. Da'i Konservasi adalah latihan bagi membina sarwa pandang yang benar dari segi zikir dan fikir kepada persekitaran, mengasah kebijaksanaan persekitaran (Environmental Wisdom) di kalangan masyarakat serta melatih dan membangun budaya serta amalan masyarakat yang lestari. Bagi yang berminat untuk latihan Da'i Konservasi atau lain-lain latihan alam sekitar boleh hubungi kami atau emel ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Page 4 of 232