Minda Presiden

Pupuk Semangat Perpaduan Semenjak Kecil. Featured

Sep 17, 2019
Hit: 610
Written by
Pupuk Semangat Perpaduan Semenjak Kecil.

Detik 16 September adalah titik permulaan penting dalam sejarah negara ini. Daripada hanya Semenanjung Tanah Melayu dan masyarakat Melayu, Cina serta India teras asasnya, Malaysia telah muncul sebagai sebuah gagasan yang inklusif dengan meraikan penduduk Sabah dan Sarawak daripada pelbagai latarbelakang membentuk sebuah negara baru yang kita warisi bernama Malaysia.

Tarikh yang bersejarah ini mengingatkan kepada peristiyharan yang dilafazkan oleh Almarhum Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Bapa Kemerdekaan dan Perdana Menteri pertama negara kita, yang mengharapkan Malaysia”-

“…kekal menjadi sebuah Negara demokrasi yang merdeka lagi berdaulat serta berasaskan kebebasan dan keadilan dan sentiasa mempertahankan serta memelihara keamanan dan kemesraan umatnya dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa di dunia ini”.

Sambutan Hari Malaysia adalah detik terbaik untuk kita sebagai rakyatnya memperbaharui tekad dan meningkatkan usaha untuk sama-sama memimpin negara untuk terus maju ke hadapan dan mampu berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain pada masa akan datang.

Di usia Malaysia yang menjangkaui lima dekad, rakyat terbukti mampu hidup saling kenal mengenali, saling memahami antara satu sama lain, dan sama berganding bahu mencorakkan sejarah gemilang yang memartabatkan nama Malaysia sebagai contoh teladan keharmonian hidup masyarakat majmuk.

Kenyataan ini perlu dihayati serta disemaikan seawal usia kanak-kanak. Keluarga mempunyai peranan yang sangat penting untuk membina perspektif positif terhadap persekitaran kanak-kanak agar mereka menghargai kemajmukan yang menjadi latar utama negara kita.

Perpektif ini perlu disusuli dengan rasa hormat serta menghargai kepelbagaian antara bangsa serta agama. Ibu bapa serta setiap lapisan masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dengan memupuk interaksi sosial ini agar ia berjalan secara positif.

Apa yang lebih penting adalah setiap rakyat Malaysia perlu mempunyai inisiatif untuk meneroka dan lebih terbuka untuk bersosial dengan orang yang berbeza dengan latarnya.

Bermula daripada titik ini, perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia akan menjadi lebih teguh mulai akar umbi.

Mohamad Raimi Ab Rahim Presiden, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Read 610 times
Rate this item
(0 votes)

Islam & Pemikiran Reformis Masa Hadapan Featured

Jan 23, 2019
Hit: 1196
Written by
Islam & Pemikiran Reformis Masa Hadapan

Tulisan ini adalah kata pengantar buku “Islam & Pemikiran Reformis Masa Hadapan: Mencerahkan Maqasid Yang Digelapkan” Anak muda adalah sebahagian daripada gelombang perubahan yang mencorak ketamadunan manusia.

Gelombang perubahan tersebut dirujuk sebagai Nahdah yang berakar daripada bahasa Arab yang bermaksud bangkit (Lisanul Arab). An-nahdah pula adalah bermaksud bangkit dari kekaburan atau kegelapan.

Nahdah merupakan satu proses dari reformasi - islahi untuk membangkitkan kesedaran dan potensi umat dari tahap sedia ada ke satu tahap yang lebih baik, tinggi dan sempurna sesuai dengan martabatnya, sepertimana yang pernah digambarkan oleh Almarhum Ismail Raji al Faruqi’.

Read 1196 times
Rate this item
(0 votes)

Era Pasca Normal (Al-Fikru’l mustaqbaliy), atau pemikiran yang berorientasi ke masa hadapan sememangnya menjadi ciri dan watak bangsa berdaya maju yang ingin mencipta keunggulan di masa depannya. Dekad kedua Abad-21 menyaksikan banyak tulisan-tulisan yang bersifat futuristik dan antisipatif.

Suhail Inayatullah (2018) misalnya telahpun membincangkan 10 tren utama rantau Asia lewat karyanya ASIA 2038: Ten Disruptions That Change Everything (Metafuture). Namun seperti yang diperingatkan oleh Ziauddin Sardar (2016), sebarang kajian ke arah masa hadapan yang lebih baik mestilah bermula dari analisis yang tepat terhadap realiti dunia kontemporari, bermula dengan apa yang beliau istilahkan sebagai extended present, diikuti oleh familiar futures dan diakhiri dengan unthought futures. Hal yang demikian, wacana Malaysia Baharu harus bermula dari extended present yang melingkari realiti semasa. 

Secara umumnya, naratif dunia moden seperti yang diwacanakan oleh para pengkaji menyatakan bahawa dunia sedang meniti babak akhir era moderniti yang seringkali diistilahkan sebagai pasca kebenaran (post-truth), pasca normal, pasca sekularisme atau pasca moderniti. Dalam wacana pemikiran Islam sendiri, terma pasca Islamisme sebagai anjakan daripada aliran Islamisme atau politikal Islam telah diperdebatkan dengan rancaknya. Tesis End of History (1992) oleh Francis Fukuyama yang mengandaikan bahawa faham liberal demokrasi acuan Barat sebagai titik akhir kepada evolusi sosiobudaya manusiawi dan bentuk akhir kerajaan telah dikritik sebegitu hebat melihat kepada perkembagan mutakhir evolusi global menjelang tibanya dekad ketiga abad-21.

Read 1108 times
Rate this item
(0 votes)
Surah Al-Muzammil : Motivasi Dakwah Rasulullah S.A.W Untuk Para Dai'e

 

Motivasi Di Balik Seruan Ayat 1 Sehingga 5 Surah Al-Muzammil.

اللهم صلى على سيدنا محمد و على أله وصحبه وبارك وسلم

Selawat dan salam buat junjungan tercinta, penghulu para Anbiya dan sekalian para mujaddidin; baginda Ar Rasul Nabi Muhammad SAW

Mewarisi kelanjutan risalah para anbiya’, sebagai dai’e kita harus menginsafi bahawa agenda menjayakan misi Islah dan perubahan hendaklah memenuhi syarat-syaratnya. Kejayaan mengemudi gelombang Nahdah (pembaharuan) dan memartabatkan khayra ummah yang ingin kita gagaskan hendaklah berpangkal dengan kekuatan ruh al-Islamiy dalam jiwa para daié. 

Memang khayra ummah itulah martabat yang selayaknya ditempati oleh umat Islam seperti yang dinyatakan lewat firman Allah SWT;

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi (faedah) umat manusia, (kerana) kamu menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan melarang daripada yang mungkar, serta kamu pula beriman kepada Allah. Dan kalaulah Ahli Kitab itu beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. (Tetapi) di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka orang yang fasik.

Sebagai pemegang gelar khayra ummah, umat Islam harus disedarkan dan digerakkan agar menepati martabat dan fungsinya sebagai umat terbaik yang diutus bagi sekalian umat manusia. Dalam konteks ayat ini, huraian Taha Jabir al-Alwani yang diungkapkannya sebagai ummat mukrajah mukrijah begitu relevan untuk difahami. Umat mukhrajah adalah umat yang ditampilkan dengan misi berbakti kepada masyarakat manusia (ukhrijat li al-nas).

Umat ini menjadi ummah mukhrajah kerana hasil usahanya ke arah mencapai syarat khayriyyatul ummah seperti yang dinyatakan dalam ayat di atas iaitu melaksanakan amar ma‘ruf, mencegah kemungkaran, serta beriman kepada Allah SWT. Penegasan ini adalah selari dengan apa yang pernah diungkapkan oleh Muhammad ‘Imarah dalam memahami konsep khayriyyatul ummah.

Menurut beliau, keunggulan umat ini ialah keunggulan bersyarat, bukan keunggulan yang diwarisi atau berasal daripada keturunan - khayriyyatul ummah shurūt muktasabah la ‘unsuriyyah mawrūthah. Umat mukhrijah pula adalah umat pembebas manusia dari segala bentuk belenggu musibah yang terliput dalam kata al-zulumat untuk dibawa ke tengah benderang cahaya kebenaran dan keadilan (litukhrija al-nās min al-zulumāt ila al-nūr).

Read 2032 times
Rate this item
(0 votes)
Islam dan Masyarakat Majmuk:  Ke Arah Pembinaan Bangsa Malaysia

Oleh Mohamad Raimi Ab Rahim, Presiden, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Kepeloporan ABIM dalam menyikap dan menuangkan gagasan Islam dalam masyarakat majmuk telah diungkapkan secara jelas dan tegas seawal 1978 lewat Muktamar ABIM ke-7:

“Keadilan yarg diperjuangkan oleh Islam ialah keadilan untuk seluruh Umat manusia kerana menurut al-Quran seluruh Umat manusia adalah satu keluarga. Hakikat sejarah telah menunjukkan bahawa Islam telah menghidupkan toleransi antara manusia, menjamin keadilan tanpa mengira bangsa dan agama serta menjamin kebebasan beragama. Berdasar kepada keyakinan inilah ABIM menyeru masyarakat Islam tanahair supaya kembali kepada ajaran Al Quran dan As Sunnah dan masyarakat bukan Islam supaya memahami bentuk masyarakat yang hendak ditegakkan oleh Islam.” – (Pengisytiharan 24 Syaaban 1398H bersempena Muktamar ABIM ke-7 pada 30 Julai 1978)

Pendirian ABIM ini telah diperkukuhkan melalui melalui Ucapan Dasar Sdr. Anwar Ibrahim, Presiden ABIM ketika itu yang telah mengangkat tema Islam – “Penyelesaian kepada Masyarakat Majmuk” pada Muktamar Sanawi ke-8. Beliau menegaskan,

“Dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia, langkah utama haruslah ke arah penghakisan aliran perkauman sempit dan cauvinisma. Persefahaman yang dicapai di antara kaum dianggap sebagai satu quid pro quo, berdasarkan prinsip tolak-ansur di antara masyarakat Melayu dan bukan Melayu. Walaupun sifatnya terbatas, akan tetapi kesepakatan yang dicapai seharusnya dilaksanakan dengan jujur tanpa mengorbankan prinsip-prinsip akhlak dan keadilan” (Ibrahim, Anwar, m/s 21).

Ternyata seruan yang dikumandangkan sejak empat dekad lalu masih relevan dalam konteks masyarakat majmuk di Malaysia. Bahkan kita dapati hari ini -- di sebalik riang-riuh pelbagai bentuk slogan perpaduan, kita menyaksikan bahawa polarisasi perkauman antara masyarakat Malaysia semakin jauh dan menjarak. 

Di sebalik arus kesedaran Islam yang dirasakan semakin meningkat dalam kalangan Umat Melayu, timbul kekhuatiran bahawa Islam yang sepatutnya tampil sebagai agen pembebasan: membebaskan manusia dari diskriminasi dan ketidakadilan berlandaskan kasta, ras, kelas dan perkauman; cuba dicemarkan citranya oleh para pejuang ‘asabiyyah’ yang taksub.

Ini menyebabkan Islam disalahtafsirkan seolah-olah membenarkan peremehan, penghinaan dan bersikap diskriminatif lagi tidak adil terhadap bangsa atau penganut agama lain. 

Atas tanggungjawab melanjutkan dakwah berasaskan misi pembebasan dan ‘rahmatan lil ‘alamin’, kita harus menampilkan Islam dalam wajahnya yang tulen – ‘taqdim al-Islam bi surah al Asliyyah’ ­- dalam menyikapi fenomena kemajmukan yang tampak semakin berkecamuk. Justeru sekali lagi ingin kita tegaskan, bahawa keyakinan kita sejak dahulu, bahawa Islam memiliki formula menangani persoalan kemajmukan dan pluraliti.

Dalam Syarahan Perdananya di Kuala Lumpur yang bertajuk A Muslim Century: Myth or Reality? In Search of Modern Pillars of Wisdom, Ali Al’amin Mazrui menitipkan satu pengamatan yang tajam tentang keunikan umat Melayu di Kepulauan Melayu. Kelihatannya seolah-olah Allah s.w.t menguji orang Melayu untuk menguruskan kemajmukan budaya di dalam sejarah mereka. Dengan memetik firman Allah di dalam ayat 13 Surah al Hujurat berkaitan konsep kemajmukan, beliau mengacukan persoalan mendasar,

Read 2049 times
Rate this item
(0 votes)
Plight of Muslims in Burma in the 21st century: An initiative for solution & the way forward

by Mohamad Raimi Abd Rahim

Read 1257 times
Rate this item
(0 votes)

Bangsa Melayu Mesti Ada Perwatakan: Presiden ABIM Featured

Aug 13, 2018
Hit: 1353
Written by
Bangsa Melayu Mesti Ada Perwatakan: Presiden ABIM

7hb Ogos 2018 (Selasa): "Selain bina otak, bangsa Melayu mesti bina watak," demikianlah penegasan yang diberikan oleh Presiden ABIM, Sdr. Mohamad Raimi Ab Rahim dalam Wacana Sinar ke-68 Malaysia Baharu: Di Mana Melayu?. Pasca PRU 14, pelbagai persepsi serta polemik timbul khususnya berkenaan Malaysia Baharu serta kedudukan orang Melayu.

Hal yang demikian, Sdr. Raimi tampil menekankan keperluan untuk bangsa Melayu membangun serta memajukan generasi hari ini dan akan datang - - dengan kekuatan amal, ilmu serta ekonomi. Hanya dengan menampilkan kemampuan menerusi usaha membangunkan nilai, disiplin serta akhlak, dapat meninggikan rasa hormat terhadap masyarakat Melayu.

Sementara itu, Sdr. Raimi juga menyentuh bagaimana generasi muda sangat terkesan dengan situasi ekonomi yang menghimpit; dan perlu ada usaha keras untuk mencari jalan keluar daripada permasalahan tersebut.

Wacana Sinar Siri 68 ini turut membariskan Timbalan Pengerusi, Biro Perhubungan Antarabangsa Armada Bersatu, Sdr. Wan Ahmad Fayhsal Wan Ahmad Kamal serta Exco Pemuda UMNO, Sdr. Azril Rizal Yusof Mohd Sarit. CEO MTEM, Yazid Othman pula tampil selaku moderator. Rakaman boleh ditonton di sini:

Read 1353 times
Rate this item
(0 votes)
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd