ABIM Pusat

Mahasiswa dan Kepedulian Ummah dalam Malaysia Baharu Featured

Aug 13, 2018
Hit: 1018
Written by
Mahasiswa dan Kepedulian Ummah dalam Malaysia Baharu

9hb Ogos 2018 (Khamis): Alhamdulillah, Presiden ABIM, Sdr. Mohamad Raimi Ab Rahim telah menyampaikan kuliah bertajuk "Mahasiswa dan Kepedulian Ummah dalam Malaysia Baharu", di Surau Kolej MARA Banting, Bukit Changgang. Beliau menekankan keperluan untuk para mahasiswa untuk cakna dan prihatin terhadap isu serta polemik yang melingkari umat pada hari ini. Hanya dengan kesedaran dan tindakan berani untuk bertindak bagi membawa perubahan yang baik, menurut beliau, akan membentuk jiwa mahasiswa yang tulen dan sejati.

Read 1018 times
Rate this item
(0 votes)
“Developing A Whole of Government Soft Power Response to Terrorism and Extremism”

1hb Ogos 2018 (Rabu): Alhamdulillah, Sdr. Muhammad Faisal Abdul Aziz, Setiausaha Agung ABIM telah dijemput untuk menyampaikan syarahan bertajuk “Role of Civil Society in Countering Terrorism and Extremism” di Institut Tadbir Awam Negara (INTAN) Negeri Sarawak, Kota Samarahan. Syarahan ini diadakan sempena Bengkel “Developing A Whole of Government Soft Power Response to Terrorism and Extremism” anjuran Pusat Serantau Asia Tenggara bagi Mencegah Keganasan (SEARCCT). Turut bersama Sdr. Faisal ialah Shahril Aqmal Bahrin, Setiausaha Persatuan Kebajikan Pelajar Islam Sarawak (PERKEPIS) yang turut membuat pembentangan. Untuk rekod, ABIM telahpun mempunyai ‘task force’ dalam membawa agenda ‘countering violent extremism (CVE)’, di mana banyak siri dialog serta wacana dianjurkan bersama badan-badan dalam dan luar negara, dalam menentang fahaman ekstremisme. Malahan, pada 1984, ABIM telah menerbitkan buku “Kebangunan Islam: Di Antara Tantangan Dan Ekstrimisme” (Islamic Awakening between Rejection and Extremism) tulisan Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi pada 1984.

Read 1487 times
Rate this item
(0 votes)

Apa Hujah Bangsa Melayu Pendatang? Featured

Jul 27, 2018
Hit: 2049
Written by
Apa Hujah Bangsa Melayu Pendatang?

Saya merujuk kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak tertentu bahawa orang Hindu yang mula-mula menjejaki negara ini iaitu sejak 2,500 tahun lalu dengan menampilkan Lembah Bujang dan kuil lama yang ditemui di beberapa kawasan sebagai bukti. Kenyataan tersebut disusuli dengan dakwaan bahawa orang Melayu adalah pendatang di negara ini. Saya pernah menulis rencana pada tahun 2014 menyanggah pihak yang meuar-uarkan sentimen bahawa kaum selain Melayu sebagai pendatang, maka saya juga atas dasar tanggungjawab menulis rencana ini untuk menyanggah sentimen bahawa orang Melayu merupakan pendatang di negara ini.

Saya mulakan dengan premis pertama iaitu orang asal yang telah menduduki wilayah nusantara ini adalah “Austronesia” iaitu orang kepulauan selatan yang merangkumi kelompok ras Melayu. Sebelum kedatangan pengaruh Hindu dari benua India, mereka telahpun mendirikan sistem masyarakat dan pemerintahan berasaskan konsep kabilah. Ini yang dinyatakan oleh Kenneth R Hall dalam buku A History of Early South East Asia sebagai kerajaan “Mandala” (state) iaitu gabungan kampung-kampung membentuk sebuah pemerintahan.

Menurut Dougald JW O’Reilly dalam buku Early Civilizations of Southeast Asia, bahasa yang digunakan oleh orang Austronesia ini adalah sama seperti pertuturan orang Melayu di Malaysia, kebanyakan pulau Indoneisa, sebahagian pulau Filipina dan Polynesia (2007 : 94). Antara kerajaan terawal orang austronasia – Melayu ini adalah kerajaan Funan di wilayah Kemboja-Vietnam yang terkenal dengan Dinasti Kaundinya. Kerajaan ini telah mula wujud sejak abad pertama masihi dan asalnya oleh mereka yang terdiri dari rumpun Austronesia - Melayu. (Malleret:1959) (O’Reilly : 2007)

Namun, selepas kedatangan pengaruh Hindu beberapa konsep dan mazhab dari agama Hindu telah diambil secara pragmatik dan terpilih oleh orang Austronasia (Melayu) ini antara lainnya adalah konsep politik, sastera, kesenian dan budaya. Menerusi penyerapan pengaruh Hindu dalam sistem politik, maka terbentuk sistem Raja dan Devaraja dalam pemerintahan sesuatu kerajaan.

Selain itu, orang Austronesia – Melayu ini telah memilih mazhab Saivisme iaitu menyembah Dewa Shiva – Dewa Pemusnah kerana psikik orang Austronesia – Melayu adalah takutkan kemusnahan dan malapetaka. Maka sebab itu, dalam budaya Melayu sejak dulu ada pelbagai pantang-larang termasuk meminta izin sebelum membuang air kecil di hutan. Maka, penyerapan pengaruh Hindu ini yang disebut sebagai “Indianized Kingdom” atau dalam buku teks sejarah disebut sebagai kerajaan Hindu-Buddha yang sebenarnya didirikan oleh orang asal iaitu Austronesia – Melayu tersebut sejak dari abad pertama masihi hingga ke kurun ke-14 iaitu sebelum mereka memeluk agama Islam dan mendirikan kesultanan Melayu Melaka.

Read 2049 times
Rate this item
(5 votes)
Pinda Kurikulum UEC sebelum diiktiraf - Penjelasan Pandangan ABIM

*Kenyataan media ABIM diterbitkan pada 9 Julai 2018

Sijil Peperiksaan Bersatu, atau Unified Examination Certificate (UEC) ialah peperiksaan yang dianjurkan oleh United Chinese School Committees’ Association of Malaysia (Dong Zong), yang mana kurikulum persekolahan mereka diajar di 60 buah sekolah menengah persendirian Cina (Chinese Independent High School) di Malaysia, dengan bahasa pengantarnya ialah Bahasa Mandarin. Peperiksaan UEC diambil pada tahun akhir persekolahan menengah, justeru pihak Dong Zong mendakwa bahawa UEC setaraf dengan peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Walau bagaimanapun, dalam konteks pendidikan di Malaysia, sebarang sistem persekolahan hendaklah tertakluk di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) dan Perlembagaan Persekutuan. Implikasinya akan melibatkan institusi pendidikan awam, institusi pendidikan tinggi awam (IPTA) dan sektor perkhidmatan awam. 

Institut Pendidikan Tinggi Awam (IPTA) merupakan institusi pendidikan awam yang pada dasarnya perlu seiring dengan dasar pendidikan kebangsaan, dan Akta Pendidikan Kebangsaan 1996. Begitu juga halnya dengan sektor perkhidmatan awam yang perlu seiring dengan dasar dan perlembagaan persekutuan. Secara jelas, dasar pendidikan kebangsaan menyatakan, “…dasar yang dinyatakan di atas akan dilaksanakan melalui suatu sistem pendidikan kebangsaan yang memperuntukkan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama, Kurikulum Kebangsaan dan peperiksaan yang sama; pendidikan yang diberikan adalah pelbagai dan komprehensif skopnya dan yang akan memenuhi keperluan negara, serta memupuk perpaduan negara melalui pembangunan budaya, sosial, ekonomi dan politik selaras dengan prinsip-prinsip Rukunegara” (Akta 550). Justeru, terdapat 3 perkara pokok yang perlu difahami. 1. Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama, 2. Kurikulum kebangsaan, dan 3. Peperiksaan yang sama. 

Kurikulum kebangsaan di Malaysia ialah Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR), dan Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM). Kurikulum kebangsaan digubal dengan komprehensif bagi murid menguasai ilmu, kemahiran dan nilai murni bagi mencapai aspirasi negara Malaysia. Kandungan kurikulum ini direka bentuk dengan bersifat dan bernilai keMalaysiaan. Walau bagaimanapun, dalam Akta 550 ini juga dinyatakan bahawa murid boleh dididik mengikut hasrat ibu bapa masing-masing, dengan syarat selagi ia selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan. Dengan kata lain, pendidikan di Malaysia membuka ruang untuk pembelajaran lain-lain sistem pendidikan namun harus selaras dengan dasar pendidikan kebangsaan, iaitu wajib melalui mata pelajaran teras. Mata pelajaran teras pada peringkat sekolah menengah ialah Bahasa Kebangsaan, Bahasa Inggeris, Matematik, Sains, Sejarah, dan Pendidikan Islam/ Pendidikan Moral.

Justeru, bagi suatu sistem persekolahan swasta yang menggunakan kurikulum berbeza daripada KSSR dan KSSM seperti Cambridge ICGSE (UK), International Baccalaureate (IB Organization, Switzerland), SAT (Amerika Syarikat), UEC (Dong Zong), As-Sulaimaniyah (Turki), Muhammadiah (Indonesia), dan sebagainya, perlu memastikan murid mereka memenuhi standard atau piawaian kandungan dalam mata pelajaran teras seperti dalam kurikulum kebangsaan, iaitu KSSR dan KSSM untuk menjadikan sistem persekolahan mereka memenuhi Akta Pendidikan Kebangsaan, seterusnya menyediakan murid bagi peperiksaan yang ditetapkan. Dalam konteks pendidikan menengah, peperiksaan yang ditetapkan ialah Sijil Peperiksaan Malaysia (SPM), justeru standard dan piawaian mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah bagi lain-lain kurikulum sewajibnya dalam standard yang sama dengan kurikulum kebangsaan.

Dalam konteks pensijilan peperiksaan SPM pula, pada 2014, pensijilan SPM mensyaratkan ‘wajib lulus’ bagi mata pelajaran Bahasa Melayu, Sejarah dan Bahasa Inggeris mulai 2016. Walau bagaimanapun, syarat wajib lulus Bahasa Inggeris ditangguhkan pada 2015 bagi memberi peluang dan ruang kepada guru dan murid membuat persediaan yang lebih rapi. Namun, syarat wajib lulus bagi Bahasa Melayu dan Sejarah dikekalkan untuk pensijilan SPM sehingga hari ini (2018). Dalam pada itu, Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) turut meletakkan syarat wajib lulus SPM bagi membolehkan lantikan dalam semua skim perkhidmatan awam mulai tahun 2002 setelah kerajaan melaksanakan SPM mengikut sistem terbuka mulai 1999. Sistem ini membolehkan seseorang calon mendapat sijil SPM dengan syarat sekurang-kurangnya lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Dengan kata lain, SPM merupakan peperiksaan bagi maksud pendidikan kebangsaan yang ditetapkan dalam Akta 550, dan pelantikan ke sektor perkhidmatan awam memerlukan pensijilan SPM. Manakala, pensijilan SPM memerlukan calon wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Oleh sebab itu, apabila Dong Zong mendesak agar UEC diterima untuk kemasukan ke IPTA dan sektor perkhidmatan awam, sebenarnya desakan itu melanggar Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).

Read 1421 times
Rate this item
(1 Vote)
Lindungi Kanak-Kanak Dengan Serius;- Naib Presiden Helwa

10hb Julai 2018 (Selasa): Alhamdulillah, hari ini HELWA ABIM tampil dalam Sesi Meja Bulat NGO bersama Timbalan Perdana Menteri, YB Dr Wan Azizah Wan Ismail dan YB Hannah Yeoh, di Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Naib Presiden (HELWA) ABIM, Puan Nur Azura Kamarudin Sohami telah mengutarakan beberapa cadangan serta pandangan, terutamanya dalam isu perkahwinan kanak-kanak; kesihatan mental; masalah sosial remaja; pengurusan keluarga muda; serta memanfaatkan cawangan-cawangan Majlis Belia Malaysia.

HELWA ABIM AMBIL SERIUS ISU PERLINDUNGAN TERHADAP KANAK-KANAK.

HELWA (Hal Ehwal Wanita) ABIM memandang serius kes bayi lelaki yang berusia 5 bulan ditemui mati dan disorokkan dalam bahagian pembeku peti sejuk di rumah pengasuhnya baru-baru ini. Kejadian ini merupakan antara kes berulang yang berlaku berkaitan penganiayaan dan keganasan terhadap kanak-kanak. Kanak-kanak didefinisikan sebagai seseorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Akta Kanak-Kanak 2001. Golongan kanak-kanak ini mewakili 29.4 peratus iaitu 9.4 juta daripada 32 juta jumlah penduduk Malaysia seperti yang dilaporkan dalam statistik Jabatan Perangkaan Negara 2017.

HELWA ABIM menegaskan sudah terima masanya semua pihak mengambil serius dan memainkan peranan dalam isu perlindungan terhadap kanak-kanak. Dasar Kanak-kanak Negara telah meletakkan perlindungan terhadap kanak-kanak daripada pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi sebagai objektif utama dalam melahirkan individu yang sihat, cergas, berilmu, inovatif, kreatif, berjati diri, berdaya saing, progresif dan mempunyai nilai-nilai murni.

Read 1256 times
Rate this item
(0 votes)
Pemikiran HAMKA : Fiqh Ta'ayush Dalam Pembinaan Budaya & Bangsa

28hb April 2018 (Sabtu): Alhamdulillah, telah dianjurkan Seminar Pemikiran HAMKA: Fiqh Ta’ayush Dalam Pembinaan Budaya & Bangsa di IAIS Malaysia. Membawa perbicaraan gagasan tokoh yang hidup dalam masyarakat yang sangat dinamik dan zaman yang penuh tribulasi. Satu wacana yang menarik dalam mewujudkan Bangsa Malaysia bersempena PRU14.

Setiausaha Agung ABIM, Sdr. Muhammad Faisal Abdul Aziz tampil membicarakan soal Almarhum Prof. Dr. Haji Abdul Malik bin Dr. Syekh Haji Abdul Karim Amrullah (HAMKA) sebagai tokoh reformis dalam mengangkat tema akal dan wahyu, keadilan dan sejagat serta martabat wanita dalam masyarakat selain mengharmonikan sufisme dengan zaman kontemporari, seperti nukilan Dr. Syed Khairudin Al-Junied dalam buku “Hamka & Islam : Cosmopolitan Reform In The Malay World”.

Gerakan pembaharuan oleh HAMKA dan angkatannya di Sumatera Barat menurut Kuntowijoyo, memudahkan alur pemodenan dan memastikan kelancaran transformasi sosial menuju masyarakat kota, industri dan moden. Rakaman boleh ditonton di sini:

Selain Sdr. Faisal, Bicara Khas & Ulasan Ahli Panel Diskusi turut menampilkan: Prof. Dr Abdul Latif Samian (Felo Utama, Institut Alam & Tamadun Melayu, UKM); Prof. Madya Dr Hafidzi Mohd Noor [Pengerusi, Humanitarian Care Malaysia (MyCARE)]; serta Sdr. Muhamad Hanapi Jamaludin (Timbalan Pengerusi JK Pendidikan dan Penyelidikan Majlis Belia Malaysia dan Setiausaha Agung Persatuan Cendekiawan Minang Malaysia).

Presiden ABIM, Sdr. Mohamad Raimi Ab Rahim turut tampil dalam program penuh bermakna ini. Ucaptama: “Kerukunan Hidup dalam Masyarakat Majmuk Menurut Faham & Praktis HAMKA” telah disampaikan oleh Drs. Afif HAMKA, Putera Buya HAMKA ke-9. Turut diadakan, Majlis Pelancaran Buku "Pemikiran Dan Perjuangan HAMKA: terbitan ABIM PRESS.

Read 1343 times
Rate this item
(0 votes)
Perlantikan Peguam Negara; ABIM Junjung Titah Yang Di-Pertuan Agong

Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) menjunjung titah Ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong (YDPA) yang memperkenankan cadangan kerajaan untuk melantik Tommy Thomas sebagai Peguam Negara Malaysia yang baharu menggantikan Tan Sri Apandi Ali. Merujuk kepada kenyataan media istana negara bertarikh 4 Jun 2018, ABIM mengharapkan keputusan ini dapat meredakan spekulasi terhadap jawatan tersebut.

ABIM menyambut baik pendekatan secara berhikmah yang diamalkan melalui rundingan dan perbincangan yang dibuat untuk mengelakkan polemik terbabit daripada membara dan mencetuskan krisis perlembagaan antara YDPA dan badan eksekutif, yang sekiranya berlaku, hanya akan merugikan rakyat. Dari sisi positif ABIM menilai polemik tersebut secara keseluruhannya menunjukkan tahap keprihatinan, kecelikan dan partisipasi rakyat dalam proses politik amat tinggi pasca PRU.

Read 1024 times
Rate this item
(0 votes)

Berita ABIM

Wanita & Naluri
Ada ketika rasa tidak berdaya bila teringat saudara-saudara yang sedang diuji di luar sana. Kosong. ...
ABIM Kecam Mansuh Status
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) mengecam pemansuhan Perkara 370 Perlembagaan India baru-baru ...
Aidil Adha: Tingkatkan
Allah SWT telah berfirman yang bermaksud : Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak ...
Tahniah! Maahad Al-Ummah
Alhamdulillah, anggota pasukan sofbol atau bola lisut SABK Maahad Al-Ummah, Chemor, Perak telah ...
Keanggunan Sikap dan
Imej diri adalah refleksi keseluruhan diri, pesona luar dan dalam seseorang individu. Ia merangkumi ...
Pemimpin Perlu Amalkan
20 Julai 2019 , KOTA KINABALU - Seramai 64 orang pemimpin pelajar Maktab Sabah telah mengikuti ...
ABIM Sokong Desakan
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) menyambut gesaan kerajaan Malaysia menerusi kenyataan Yang ...
Fakta Dan Kajian
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kepada hasrat YAB Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir ...

ABIM Negeri

Wanita & Naluri
Ada ketika rasa tidak berdaya bila teringat saudara-saudara yang sedang diuji di luar sana. Kosong. ...
ABIM Kecam Mansuh Status
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) mengecam pemansuhan Perkara 370 Perlembagaan India baru-baru ...
Aidil Adha: Tingkatkan
Allah SWT telah berfirman yang bermaksud : Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak ...
Tahniah! Maahad Al-Ummah
Alhamdulillah, anggota pasukan sofbol atau bola lisut SABK Maahad Al-Ummah, Chemor, Perak telah ...
Keanggunan Sikap dan
Imej diri adalah refleksi keseluruhan diri, pesona luar dan dalam seseorang individu. Ia merangkumi ...
Pemimpin Perlu Amalkan
20 Julai 2019 , KOTA KINABALU - Seramai 64 orang pemimpin pelajar Maktab Sabah telah mengikuti ...
ABIM Sokong Desakan
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) menyambut gesaan kerajaan Malaysia menerusi kenyataan Yang ...
Fakta Dan Kajian
Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) merujuk kepada hasrat YAB Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir ...
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd