ABIM Pusat

Published in ABIM Pusat

Membugar Al-Fikr al Maqasidiy, Mencorak Nahdah Baru Kebangkitan Islam Featured

Mar 03, 2017 Hit: 318 Written by 
Membugar Al-Fikr al Maqasidiy, Mencorak Nahdah Baru Kebangkitan Islam

Oleh Mohamad Raimi Ab Rahim, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Antara premis penting utama yang mendasari paksi utama Gelombang Nahdah Islam Jilid II (pada masa kini dan akan datang) ialah bingkai pemikiran dan metodologi berinteraksi dengan nass dan reality serta hubungannya dengan al waqi’, antara al asolah dan al mu’asarah, atau dalam ungkapan Tariq Ramadan, antara teks dan konteks.

Dalam kaitan inilah gagasan transformasi pendewasaan kebangkitan Islam oleh Syekh Yusuf Qaradhawi yang dituangkan dalam karya pentingnya as Sahwat al Islamiyyah min al murahaqat ila ar-Rushd amat bermanfaat untuk dijadikan panduan. Yang terpenting dari urutan al-Khutut al ‘Asharah li Tarshid as-Sahwah - sepuluh garis besar fasa pendewasaan yang dirumuskan beliau ialah anjakan dari ‘simbol dan bentuk kepada hakikat dan intisari’ min al Shakl wa al mazahir ila al Haqiqah wa al jawahir.

Melatari proses anjakan pola fikir baru Nahdah ialah fenomena al sahwah al maqasidiyyah - perkembangan fenomenal dalam pemikiran Islam masa kini iaitu minat dan keghairahan mewacanakan isu maqasid al shari’ah. Telah bangkit satu kesedaran baharu yang dipelopori oleh para ilmuwan maqasidiyyun kontemporari tentang peri pentingnya maqasid al – syari’ah, iaitu tujuan-tujuan Syari’ah dan rahsia-rahsia yang diletakkan Allah pada setiap hukumnya, sepertimana yang ditakrifkan oleh Állal al Fasi.

Tujuan terutama Syariah menurut Muhammad Tahir Ibn Áshur dalam karyanya Maqasid al Shariah al Islamiyyah ialah mendatangkan kebaikan untuk para hamba di dunia dan di akhirat (Jalbu al-masalih) dan menggelakkan keburukan dari mereka di dunia dan di akhirat. (Dar'u al-mafasid).

“Shari’ah aims at the acquisition of what is good and beneficial (jalb al masalih) and the rejection of what is evil and harmful (dar’u al-mafasid). We can consider this as a fundamental universal rule of the Shari’ah. Thus, it is firmly established that the all-purpose principle of the Shari’ah is to achieve righteousness and goodness (salah) in the world and remove corruption from it. This can happen only by setting humankind’s affairs to rights and removing the corruption that it produces” – Treatise of Maqasid (page 94)

Parameter (dhawabit) dan ruang lingkup Maqasid kita fahami berfungsi sebagai satu framework dan wasilah (instrumen) untuk penggubalan dasar, pemangkin kebangkitan peradaban Islam, projek pembangunan dan hak asasi manusia, elemen pemerataan nilai-etika sejagat dan jambatan penghubung antara pelbagai mazhab, agama dan tamadun. Maqasid Syaria’ah yang terangkum dalam al-Kulliyatul Khams beserta tambahan-tambahan lainnya ulama’ kontemporer. 

Maka dengan kefahaman terhadap keterikatan Syariah dan maqasidnya, penegakan Syari’ah yang kita perjuangkan secara komprehensif dalam fasa Nahdah Islam bukan cuma aspek ‘bentuk’ pelaksanaan hukumnya semata, tetapi termasuklah ‘hakikat dan intisarinya’ iaitu yang pertama - al Qiyam (nilai/values) dan yang kedua Maqasid yakni objektifnya.

Last modified on Friday, 03 March 2017 05:06
Read 318 times
Rate this item
(0 votes)

Berita ABIM

Sumbangan ABIM dan FGIS
11hb Februari 2018 (Ahad): Alhamdulillah, ABIM dan FGIS menerima Anugerah Khas daripada Jabatan ...
Wisma Darul Hikmah ABIM
28hb Januari 2018 (Ahad): Alhamdulillah, Ketua Biro Kesihatan ABIM, Dr. Zhafri Ismadi telah ...
Mendepani Trauma
22hb Januari 2018 (Isnin): Alhamdulillah, Sdr. Mohamad Raimi Ab Rahim, Presiden ABIM telah memberi ...
Sukarelawan ABIM Redah
7 Jan 2018 - Misi Bantuan Banjir 2018 Abim Pahang digerakkan untuk misi ke-2 di Kampung Pasir ...
Baitul Maqdis: Presiden
15hb Disember 2017: Alhamdulillah, bersama barakah hari Jumaat, Presiden ABIM, Sdr. Mohamad Raimi ...
Diskusi Belia: Belia Di
Generasi ini adalah kelompok pemuda yang peka dengan persekitaran global, mampu membaca suasana, ...
Forum Public Funding Of
15hb Disember 2017: Alhamdulillah, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) menjadi penganjur bersama ...

ABIM Negeri

Sumbangan ABIM dan FGIS
11hb Februari 2018 (Ahad): Alhamdulillah, ABIM dan FGIS menerima Anugerah Khas daripada Jabatan ...
Wisma Darul Hikmah ABIM
28hb Januari 2018 (Ahad): Alhamdulillah, Ketua Biro Kesihatan ABIM, Dr. Zhafri Ismadi telah ...
Mendepani Trauma
22hb Januari 2018 (Isnin): Alhamdulillah, Sdr. Mohamad Raimi Ab Rahim, Presiden ABIM telah memberi ...
Sukarelawan ABIM Redah
7 Jan 2018 - Misi Bantuan Banjir 2018 Abim Pahang digerakkan untuk misi ke-2 di Kampung Pasir ...
Baitul Maqdis: Presiden
15hb Disember 2017: Alhamdulillah, bersama barakah hari Jumaat, Presiden ABIM, Sdr. Mohamad Raimi ...
Diskusi Belia: Belia Di
Generasi ini adalah kelompok pemuda yang peka dengan persekitaran global, mampu membaca suasana, ...
Forum Public Funding Of
15hb Disember 2017: Alhamdulillah, Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM) menjadi penganjur bersama ...