ABIM Pusat

Published in ABIM Pusat

Membugar Al-Fikr al Maqasidiy, Mencorak Nahdah Baru Kebangkitan Islam Featured

Mar 03, 2017 Hit: 262 Written by 
Membugar Al-Fikr al Maqasidiy, Mencorak Nahdah Baru Kebangkitan Islam

Oleh Mohamad Raimi Ab Rahim, Presiden Angkatan Belia Islam Malaysia (ABIM)

Antara premis penting utama yang mendasari paksi utama Gelombang Nahdah Islam Jilid II (pada masa kini dan akan datang) ialah bingkai pemikiran dan metodologi berinteraksi dengan nass dan reality serta hubungannya dengan al waqi’, antara al asolah dan al mu’asarah, atau dalam ungkapan Tariq Ramadan, antara teks dan konteks.

Dalam kaitan inilah gagasan transformasi pendewasaan kebangkitan Islam oleh Syekh Yusuf Qaradhawi yang dituangkan dalam karya pentingnya as Sahwat al Islamiyyah min al murahaqat ila ar-Rushd amat bermanfaat untuk dijadikan panduan. Yang terpenting dari urutan al-Khutut al ‘Asharah li Tarshid as-Sahwah - sepuluh garis besar fasa pendewasaan yang dirumuskan beliau ialah anjakan dari ‘simbol dan bentuk kepada hakikat dan intisari’ min al Shakl wa al mazahir ila al Haqiqah wa al jawahir.

Melatari proses anjakan pola fikir baru Nahdah ialah fenomena al sahwah al maqasidiyyah - perkembangan fenomenal dalam pemikiran Islam masa kini iaitu minat dan keghairahan mewacanakan isu maqasid al shari’ah. Telah bangkit satu kesedaran baharu yang dipelopori oleh para ilmuwan maqasidiyyun kontemporari tentang peri pentingnya maqasid al – syari’ah, iaitu tujuan-tujuan Syari’ah dan rahsia-rahsia yang diletakkan Allah pada setiap hukumnya, sepertimana yang ditakrifkan oleh Állal al Fasi.

Tujuan terutama Syariah menurut Muhammad Tahir Ibn Áshur dalam karyanya Maqasid al Shariah al Islamiyyah ialah mendatangkan kebaikan untuk para hamba di dunia dan di akhirat (Jalbu al-masalih) dan menggelakkan keburukan dari mereka di dunia dan di akhirat. (Dar'u al-mafasid).

“Shari’ah aims at the acquisition of what is good and beneficial (jalb al masalih) and the rejection of what is evil and harmful (dar’u al-mafasid). We can consider this as a fundamental universal rule of the Shari’ah. Thus, it is firmly established that the all-purpose principle of the Shari’ah is to achieve righteousness and goodness (salah) in the world and remove corruption from it. This can happen only by setting humankind’s affairs to rights and removing the corruption that it produces” – Treatise of Maqasid (page 94)

Parameter (dhawabit) dan ruang lingkup Maqasid kita fahami berfungsi sebagai satu framework dan wasilah (instrumen) untuk penggubalan dasar, pemangkin kebangkitan peradaban Islam, projek pembangunan dan hak asasi manusia, elemen pemerataan nilai-etika sejagat dan jambatan penghubung antara pelbagai mazhab, agama dan tamadun. Maqasid Syaria’ah yang terangkum dalam al-Kulliyatul Khams beserta tambahan-tambahan lainnya ulama’ kontemporer. 

Maka dengan kefahaman terhadap keterikatan Syariah dan maqasidnya, penegakan Syari’ah yang kita perjuangkan secara komprehensif dalam fasa Nahdah Islam bukan cuma aspek ‘bentuk’ pelaksanaan hukumnya semata, tetapi termasuklah ‘hakikat dan intisarinya’ iaitu yang pertama - al Qiyam (nilai/values) dan yang kedua Maqasid yakni objektifnya.

Last modified on Friday, 03 March 2017 05:06
Read 262 times
Rate this item
(0 votes)

Berita ABIM

TQKA-17 Di Gua Musang
Alhamdulillah, telah berlangsung Tamrin Qiyadi Kebangsaan ABIM 2017 di Gua Musang, Kelantan pada ...
Budaya Membaca Harus
5hb September 2017 (Selasa): Alhamdulillah, Naib Presiden ABIM, Sdr. Mohd Khairul Anwar Ismail ...
Ekonomi Pesat Tumbuh,
KERAJAAN mengatakan ekonomi bertumbuh lebih daripada 5% untuk suku pertama 2017 dan situasi ini ...
ABIM Perak Komited
1hb Ogos 2017 (Selasa): Alhamdulillah, Setiausaha Agung ABIM, Sdr. Muhammad Faisal Abdul Aziz telah ...
ABIM & Komuniti
3hb Ogos 2017 (Khamis): Alhamdulillah, ABIM hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) ...
Menelusuri Kisah Maryam
Maryam alaihassalam, adalah seorang perawan solehah yang diangkat pengkisahannya di dalam al-Quran. ...
ABIM Gerakkan Kempen
20 Julai 2017, Kuala Lumpur:- Alhamdulillah, hari ini ABIM meneruskan momentum Kempen ...
Solidariti Untukmu, Ya
Ayahanda Buya Hamka Pernah Berpesan " sebagai umat kalau kita tidak lagi boleh membela Islam lebih ...

ABIM Negeri

Program Pendidikan
Pada 10hb hingga 12hb Ogos 2017 telah diadakan Training Of Trainer DERMAGA di Perbadanan ...
Manifesto Sekolah Masa
12 Oktober 2017, Klang , Selangor Darul Ehsan:- ABIM Selangor telah meluncurkan buku penerbitan ...
Imam Dari Australia
Kursus Intensif Imam: Bermula sejak 18 Julai 2017 sehingga 3 Ogos 2017, Abim Negeri Sembilan telah ...
ABIM Sabah Setia
Pelancaran Sambutan 35 Tahun ABIM Sabah oleh Tim. Pengerusi Syura (WAS) Negeri Sabah, En . Sunoto ...
Street Dakwah Smile ABIM
10 Jun 2017 - Program Sinar Ramadan 1438H ABIM Pahang disemarakkan dengan penganjuran Program SMILE ...